PCI Multigrund® PGT
Penetrace na bázi silikátu
pro silikátové barvy a omítky
Kontakt