PCI Multiputz® MP
Mozaiková omítka z probarvených křemičitých kamínků
pro plochy se zvýšeným namáháním
Kontakt