PCI Pecicret® HK 01
Vápenocementová omítka
pro jednovrstvé omítání
Kontakt