PCI Pecicret® HK 02
Jemná vápenocementová omítka
pro omítání Ytongu a pórobetonů
Kontakt