PCI Pecicret® K 01
Univezální jádrová omítka
pro ruční zpracování
Kontakt