PCI Pecicret® KMM
Zdicí vápenocementová malta
s pevností 10 MPa
Kontakt