PCI Pecilastic® U
Izolační a oddělovací pás
pod keramické a mozaikové dlažby i povrchy z přírodního kamene

Profesionálové používají také:

Vhodné produktové systémy

Další systémy
Kontakt