PCI Pecimor® P
Bitumenový penetrační nátěr
pod živičné pásy a bitumenové stěrky
Kontakt