PCI Pecitape® 10 x 10
Speciální těsnicí manžeta
pro utěsnění prostupů pod keramické obklady
Kontakt