PCI Pecitape® 250
Speciální těsnicí páska
pro izolaci spár
Kontakt