PCI Pecitape® 42,5 x 42,5
Speciální těsnicí manžeta
pro utěsnění podlahových vpustí
Kontakt