PCI Pericol® FlexPlus
Flexibilní cementové lepidlo
se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí
Kontakt