PCI Rapidferm®
Hybridní SMP lepidlo s extrémně vysokou počáteční lepivostí
pro pevné lepení většiny materiálů
Kontakt