PCI Saniment® 02
Sanační jádrová omítka
pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva
Kontakt