PCI Saniment® 03
Sanační podkladní omítka
pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva
Kontakt