PCI Saniment® Injekt C
Injektážní prípravek ve formě krému
pro sanaci vlhkého zdiva
Kontakt