PCI Wadian®
Speciální penetrační nátěr
k ochraně proti vodním parám

Kalkulačka spotřeby

Vaše údaje

Vypočítat nyní

Váš výsledek

Požadované částky za dvě vrstvy v průměru o
l

odpovídá

5-l-kanystr
kusů
Výpočet spotřeby obsahuje přibližné teoretické hodnoty, které se mohou lišit směrem nahoru i dolů v závislosti na stavu podkladu, typu dlaždic, různých typech rubových stran, typu používaného nářadí a způsobu práce. Tyto hodnoty proto nelze použít jako zá
Kontakt