PCI Apoflex® W

Polyuretanová hydroizolace pro plochy vystavené zatížení vodou a chemikáliemi
PCI Apoflex® W
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
kalkulačka
soubory ke stažení
 • Přemosťuje trhliny, překlenuje dodatečně se vyskytující trhliny v podkladu.
 • Chemicky odolný, odolný vůči kyselinám a louhům.
 • Vodotěsný, odolný povětrnostním vlivům, vlivům stárnutí a teplotě, univerzální hydroizolace ploch v interiéru a exteriéru, na stěny i podlahy.
 • Bezrozpouštědlový, nezatěžuje ani zpracovatele ani životní prostředí výpary rozpouštědel. Nehrozí nebezpečí ohně ani exploze.
 • Vysoká produktivita práce díky snadnému zpracování.
 • Není zapotřebí vkládat výztužné sítě, úspora práce i času.
 • Tixotropní i tekutá varianta, použitelná dle požadavků.

 


Poznámka: Pouze pro profesionální / průmyslové použití PCI Apoflex W

Barva: béžový
Obal: 5-kg-vědro
 • Pro vnitřní a venkovní použití.
 • Třída odolnosti proti vodě A, B a C.
 • Na beton, cementové potěry, cementové omítky, keramiku a nerezovou ocel.
 • Hydroizolace pod keramické obklady ve vlhkých prostorách, jako např. ve velkokuchyních, pivovarech, mlékárnách, sýrárnách, v nápojovém průmyslu, na jatkách, v chladírnách, papírnách, laboratořích, nemocničních zařízeních apod.
 • Hydroizolace pod keramickými dlažbami v solných a termálních koupelích apod.
 • Hydroizolace nádrží srážkových vod.
 • Hydroizolace podzemních, nadzemních a inženýrských staveb.
 • Izolace pod ochranné potěry.
 • Povlaky trativodních a kontrolních šachet ve skládkách odpadu.
PCI Apoflex® W
Polyuretanová hydroizolace
pro plochy vystavené zatížení vodou a chemikáliemi
Technický list číslo: 307
Tloušťka vrstvy (mm):
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (kg):
odpovídá
5-kg-vědro (kusů):