PCI Armiermatte GFS

Sešívací vložka pro efektivní sešívání trhlin
PCI Armiermatte GFS
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
soubory ke stažení
 • Vlákna jsou odolná vůči alkáliím, jsou dlouhodobě odolná jak v kyselém, tak v zásaditém prostředí.
 • Vysoká tahová pevnost a vyšší modul pružnosti zvyšují PCI samonivelačním stěrkám pevnosti v tahu a tahu za ohybu.
 • Jednoduchá aplikace.
 • Výrazné urychlení práce.
 • Vysoká bezpečnost při aplikaci.
 • Velmi nízká tloušťka celého systému (od 5 mm) ve srovnání např. s novými OSB deskami.
 • Zároveň vytváří samonivelační vrstvu.

PCI Armovací vložka GFM:

 • Skleněná vlákna, dodávaná v roli, spojená vodorozpustnou fixací, která po kontaktu s doporučenou PCI samonivelační stěrkou rovnoměrně uvolňuje vlákna do hmoty bez vlivu na rozliv.
 • PCI samonivelační stěrky jsou spojené dokonale s podkladem i se skleněnými vlákny.
 • Armovací vlákna zůstávají beze zbytku ve vodorovné poloze, čímž je zajištěna jejich funkčnost v celé ploše stěrky.
 • Skleněná vlákna jsou zcela spojena se stěrkou, nedochází k separaci.

PCI Sešívací vložka GFS:

 • Svazky vláken jsou fixovány na snímatelné fólii.
 • Jednoduchá manipulace a vkládání do PCI samonivelačních stěrek.
 • Nedochází k vyplavení na povrch stěrky.

Barva: bílý
Obal: 45-m-role
 • K zesílení a zvýšení tahové pevnosti u vhodných PCI samonivelačních stěrek ve vrstvách od 5 mm.
 • Na popraskané podklady s viditelnými trhlinami.
 • Na různorodé podklady, u kterých lze očekávat jejich následné popraskání.
 • Na podklady, které vykazuji lehký pohyb (např. prkenné podklady).

PCI Armovací vložka GFM:

 • Na podklady s prasklinami do šířky cca 3 mm a s nízkým pohybem.

PCI Sešívací vložka GFS:

 • Jako doplněk PCI Armovací vložky GFM pro podklady s prasklinami od 3 mm do 5 mm a pro podklady s očekávanými pohyby.