PCI Barraseal®

Vodotěsná minerální stěrka pro sklepy, vodní nádrže, kanalizace a ČOV
PCI Barraseal®
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
kalkulačka
soubory ke stažení
 • Vodotěsný a mrazuvzdorný, univerzálně použitelný vně i uvnitř až do 10 m vodního sloupce.
 • Plastický, krémový, jednoduše a lehce zpracovatelný.
 • Aplikace štětkou, lžící nebo strojně.
 • Výborná přídržnost, nevyžaduje žádnou penetraci nebo spojovací můstek.
 • Síranovzdorný, vhodný do oblasti odpadní vody.
 • Trvanlivý, s vysokou mechanickou odolností.
 • Excelentní odolnost vůči oděru za mokra (zkoušeno dle EN 295-3: ≥100.000 cyklů).
 • Trvale odolný vůči chemickému působení agresivní odpadní vody stupně XWW3 dle DIN 19573 (zkoušeno při ph 4).
 • Použitelný pro stupně vlivu prostředí dle EN 206: XS1-3, XF1-3, XA1-3.
 • Certifikovaný podle EN 1504-2.

Barva: šedý
Obal: 25-kg-pytel
 • Pro vnitřní i venkovní použití.
 • Pro stěny, stropy a podlahy.
 • Pro vytvoření hydroizolace na bázi cementové stěrky pro pozemní, podzemní a vodní stavby, pro rekonstrukce i novostavby.
 • K utěsnění soklových partií stěn jako horizontální bariéra.
 • Jako mezivrstvá izolace pod bitumenové stěrky typu PCI Pecimor®a PCI Barrapren®.
 • Pro utěsnění vnějších stěn sklepů, vlhkých prostorů, bazénů, opěrných zdí, nádrží na vodu (do výšky vodního sloupce 10 m na návodní straně).
 • Jako ochrana povrchů v oblastní odpadní vody, např. v kanalizacích a ČOV.
 • Jako hydroizolace na zdivo vystavené působení solí a vlhkosti v systému se sanačními omítkami PCI Saniment®.
 • Jako hydroizolace na podklady, které jsou/nejsou v trvalém kontaktu s vodou.
PCI Barraseal®
Vodotěsná minerální stěrka
pro sklepy, vodní nádrže, kanalizace a ČOV
Technický list číslo: 152
Tloušťka vrstvy:
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (kg):
odpovídá
25-kg-pytel (kusů):