PCI FT® Extra

Flexibilní lepidlo pro většinu podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb
PCI FT® Extra
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
kalkulačka
soubory ke stažení
Certifikáty
 • Odpovídá:
  – třídě „Flexibilní lepicí malta“ německé stavební chemie.
  – Klasifikaci C2 TE S1 podle ČSN EN 12004
 • Doporučený pro použití na nátěrové izolace jako např. PCI Lastogum®, PCI Seccoral®1K, PCI Seccoral® 2K Rapid, PCI Pecilastic® W.
 • Vyznačuje se vysokou vydatností i při lepení na podkladech s velmi malou nasákavostí jako je např. hladký pohledový beton.
 • Plastické a poddajné lepidlo, které se velmi dobře zpracovává hladítkem popř. lžící.
 • Lepidlo s vynikající tixotropií, při lepení na stěnách není třeba obklady klínkovat. Obklady okamžitě drží, jejich pozice může být po určitou dobu korigována.
 • Vytvrzuje bez pnutí, obklady a dlažby lze pokládat do tenkovrstvého maltového lože.

EMICODE: EC1 PLUS
Barva: šedý
Obal: 25-kg-pytel
 • Pro použití v interiéru a v exteriéru.
 • Na stěny a podlahy.
 • Pro tyto typy podkladů: cementové potěry, zbroušené anhydritové popř. sádrové podlahové potěry, beton, cementové mazaniny, vytápěné potěry, sádrokarton, sádrovláknité desky, magnezitové potěry, litý asfalt (pouze pro vnitřní prostory).
 • K pokládání keramických obkladů a dlažeb na nátěrovou izolaci PCI Lastogum® v méně zatížených prostorech (např. v koupelnách), jakožto i pro pokládku dlažeb a obkladů v průmyslových či venkovních prostorách na hydroizolační stěrku PCI Seccoral® 1K/2K Rapid (např. v plaveckých bazénech či na terasách) nebo na hydroizolaci PCI Apoflex®W/F (např. ve vývařovnách a velkokuchyních).
 • Pro pokládku dlažeb a obkladů ze slinuté keramiky.
 • Pro sílu lože od 1 do 5 mm.
 • Pro pokládku keramiky a obkladů z keramiky na izolační vrstvu z PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K, PCI Seccoral® 2K Rapid, PCI Pecilastic® W nebo PCI Apoflex® W.
 • Na desky z PU pěny u vnějších stěn sklepů, které jsou ve styku se zeminou, na omítky, beton, zdivo a tekuté izolace.
 • Na minerální izolační desky, např. Isover nebo Rockwool.
 • Na řezané desky z tvrzeného polystyrenu, např. Styropor nebo Hostapor.
 • Na desky z extrudovaného polystyrenu, např. Styrodur.
PCI FT® Extra
Flexibilní lepidlo
pro většinu podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb
Technický list číslo: 114
Zuby:
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (kg):
odpovídá
25-kg-pytel (kusů):
jméno (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 pravidla a normy ISO 14025, EN 15804+A1 v kombinaci s produktem PCI FT® Extra