PCI FT® Rapid

Rychlé flexibilní lepidlo pro všechny druhy obkladů
PCI FT® Rapid
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
kalkulačka
soubory ke stažení
 • Dobře přilnavý, vhodný i na slinutou keramiku a málo savé podklady jako např. šalovaný beton.
 • Stabilní a pevný, není nutné zaklínování obkladů, proto je práce snadná a rychlá.
 • Tvárný, vyrovnává kolísání teplot a napětí v podkladu.
 • Rychle vytvrzuje, po 3 hod. jsou nalepené plochy spárovatelné. Vhodný pro práce v časové tísni.
 • Jemný, velmi dobře se zpracovává.

EMICODE: EC1 PLUS
Barva: šedý
Obal: 25-kg-pytel
 • Klasifikace C2 FT S1 podle ČSN EN 12004.
 • Pro použití v interiéru i v exteriéru.
 • Na stěny a podlahy.
 • Pro lepení keramických obkladů a desek, porcelánové mozaiky, obkladů z cihel, kabřince a slinuté keramiky.
 • Na cementové potěry, zbroušené anhydritové popř. sádrové plovoucí potěry, betonové díly, vytápěné potěry, sádrokartonové desky, suché potěry, litý asfalt (pouze ve vnitřních prostorách), tepelné izolační desky, sádrové podlahy, sádrové omítky a na staré obklady a dlažbu.
 • Pro keramické obklady na alternativní hydroizolaci PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K, PCI Seccoral® 2 K Rapid,  PCI Apoflex® a PCI Pecilastic® W.
 • Pro obklady a dlažbu na pásovou izolaci PCI Pecilastic® U nebo na pružnou izolaci PCI Pecilastic® W.
  PCI FT® Rapid se používá zejména pro práce v časové tísni.
PCI FT® Rapid
Rychlé flexibilní lepidlo
pro všechny druhy obkladů
Technický list číslo: 245
Zuby:
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (kg):
odpovídá
25-kg-pytel (kusů):