PCI Gisogrund®

Adhezní a ochranná penetrace na stěny a podlahy
PCI Gisogrund®
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
kalkulačka
soubory ke stažení
Certifikáty
 • Bezrozpouštědlový, nezatěžuje okolí ani zpracovatele parami rozpouštědel. Nehrozí nebezpečí požáru ani výbuchu.
 • EU 2004/42/llA(g)/50/30): < 15 g/l.
 • Vylepšuje pevnost a únosnost podkladů a zvyšuje přilnavost obkladů, omítek a tapet.
 • Jistota přilnavosti, lepidla PCI na obklady a dlažby bezpečně drží na penetraci PCI Gisogrund®.
 • Chrání tenkovrstvé maltové lože nebo vyrovnávací stěrky před rychlým odvodněním savých podkladů, prodlužuje dobu lepivosti, zlepšuje přilnavost a zabraňuje tvorbě smršťovacích trhlin.
 • Zabraňuje tvorbě bublin a rychlému odvodnění při vyrovnávání podkladu samonivelačními stěrkami PCI Periplan®  nebo PCI Pericem®.
 • Zabraňuje degradaci kalciumsulfátových (anhydritových) potěrů při zatížení vlhkem.
 • Usnadňuje pozdější strhávání tapet při obnovách.
 • Odpovídá směrnicím Svazu zpracovatelů sádry a výrobců sádrových desek.

EMICODE: EC1
Barva: modrý
Obal: 10-l-vědro/ 5-l-vědro/ 1-l-pytel
 • Pro použití v interiéru a v exteriéru.
 • Na stěny a podlahy.
 • K penetraci savých podkladů, jako ochrana materiálů před rychlým odvodněním.
 • K penetraci před nanesením samonivelačních a stěrkových vyrovnávacích potěrů na podlahy, např. PCI Pericem® a dalších hydraulicky tvrdnoucích malt a anhydritových potěrů.
 • K penetraci anhydritových potěrů a stavebních desek.
 • K penetraci potěrů z litého asfaltu před nanesením PCI-lepidel na obklady a dlažbu.
 • Ke zpevnění savých potěrů s obsahem vápence a omítek v interiéru před pokládkou obkladů a mozaiky.
 • Pro zpevnění podkladu, který bude méně odvádět vlhkost z následně kladených potěrů či lepidel a k penetraci sádrových omítek, sádrokartónů a sádrových tvarovek, pórobetonu, betonu, litého asfaltu, omítky a zdiva před pokládáním keramických obkladů a tapetováním.
 • K penetraci pórobetonu a cihelného zdiva na stěnách před nanesením sádrových a vápenosádrových omítek.
PCI Gisogrund®
Adhezní a ochranná penetrace
na stěny a podlahy
Technický list číslo: 520
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Celková požadovaná částka (l):
odpovídá
10-l-vědro (kusů):
5-l-vědro (kusů):
1-l-pytel (kusů):
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (l):
odpovídá
10-l-vědro (kusů):
5-l-vědro (kusů):
1-l-pytel (kusů):
jméno (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 pravidla a normy ISO 14025, EN 15804+A1 v kombinaci s produktem PCI Gisogrund®
jméno Licenční GEV EMICODE (EC1) pravidla a normy GEV EMICODE (EC1) v kombinaci s produktem PCI Gisogrund®