PCI Lastogum®

Vodotěsná, pružná nátěrová izolace pod obklady a dlažby v interiéru
PCI Lastogum®
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Oblasti použití
kalkulačka
soubory ke stažení
Certifikáty
 • Vodotěsný, chrání podklady citlivé na vlhkost.
 • Pružný, vyrovnává napětí, objemové změny podkladu, kolísání teplot a otřesy.
 • Překlenuje trhliny, vysoká bezpečnost také při dodatečně vznikajících trhlinách v podkladu.
 • Připraven k okamžitému použití, snadno se nanáší válečkem, štětkou nebo hladítkem.
 • Provedení ve dvou barvách, usnadňuje optickou kontrolu tloušťky vrstvy.
 • Odolává alkalické vodě, zaručuje přilnutí k podkladu i při stálém provlhčení lepicího lože.
 • Bezrozpouštědlový, nezatěžuje okolí a je zdravotně nezávadný při zpracování.
 • Určený pro vytváření hydroizolací ve spojení s lepidly na obklady a dlažby PCI.

EMICODE: EC1 PLUS
Barva: šedý, bílý
Obal: 25-kg-vědro/ 8-kg-vědro/ 4-kg-vědro
 • Tekutá plošná izolace do vlhkých a mokrých prostorů zpracovatelná válečkem, štětkou nebo hladítkem.
 • Pro použití v interéru.
 • Na stěny a podlahy.
 • Třída zatížení A.
 • Pro vlhké prostory s beztlakovou vodou, jako např. koupelny, sprchy v domácnostech, v hotelech, domovech důchodců a nemocnicích.
 • Na savé podklady citlivé na vlhkost, např. sádrové omítky, sádrové prvky, sádrovláknité a sádrokartonové desky, dřevotřískové desky, anhydritové potěry ve vlhkých obytných prostorech.
 • Na minerální nasákavé podklady např. beton, cementový potěr, cementové omítky, pórobeton, cementové stěrkové hmoty PCI.
PCI Lastogum®
Vodotěsná, pružná nátěrová izolace
pod obklady a dlažby v interiéru
Technický list číslo: 177
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (kg):
odpovídá
25-kg-vědro (kusů):
8-kg-vědro (kusů):
4-kg-vědro (kusů):
jméno Evropské technické posouzení ETAG 022-1 pravidla a normy ETAG 022-1 v kombinaci s produktem PCI Lastogum®
jméno (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 pravidla a normy ISO 14025, EN 15804+A1 v kombinaci s produktem PCI Lastogum®
jméno Licenční GEV EMICODE (EC1 PLUS ) pravidla a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS ) v kombinaci s produktem PCI Lastogum®