PCI Pecilastic® U

Izolační a oddělovací pás pod keramické a mozaikové dlažby i povrchy z přírodního kamene
PCI Pecilastic® U
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
soubory ke stažení
Certifikáty
 • Vodotěsný, chrání podklady náchylné na vlhkost.
 • Pružný, vyrovnává pnutí, deformace podkladu a kolísání teplot.
 • Překlenuje trhliny, vysoká bezpečnost při následné tvorbě prasklin v podkladu.
 • Připravený k použití, pásy se jen nalepí na podklad.
 • Rychlý pracovní postup, po nalepení izolačních pásů je možné zahájit ihned pokládku dlažeb z keramiky nebo z přírodního kamene.
 • Redukuje kročejový hluk, prostorový a kročejový hluk se u položených dlažeb z keramiky a přírodního kamene výrazně snižuje.

EMICODE: EC1
Barva: oranžová
Obal: 5-m-role
 • Pro použití v interiéru a exteriéru.
 • Na podlahy.
 • Pro třídy zatížení A0, A, B0 a C.
 • Do vlhkých prostor, bez výskytu tlakové vody, jako např. podlahy v koupelnách, sprchách v bytové výstavbě, hotelech, domovech důchodců, nemocnicích atd.
 • Pro balkóny a terasy.
 • Pro všechny formáty dlažeb z keramiky a přírodního kamene.
 • Vhodný i na savé podklady, podklady náchylné na vlhkost jako např. dřevotřískové a OSB desky, magnezitové potěry, sádrovláknité desky, anhydritové nebo sádrové potěry.
 • Na minerální nesavé podklady, např. staré keramické dlažby, lité asfaltové potěry (jen v interiérech).
 • Na čerstvé cementové potěry (minimální kvalita CT F4), jakmile jsou pochozí a dostatečně nosné.
 • Na anhydritové potěry se zvýšenou vlhkostí menší jako 2% (měřené CM přístrojem).
jméno Licenční GEV EMICODE (EC1) pravidla a normy GEV EMICODE (EC1) v kombinaci s produktem PCI Pecilastic® U