PCI Pecilastic® W

Hydroizolační pás pod keramické obklady a dlažby
PCI Pecilastic® W
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
soubory ke stažení
Certifikáty
 • Vodotěsný, chrání podklady citlivé na vlhkost.
 • Pružný, zachycuje dilataci, vyrovnává nerovnosti v podkladu, výkyvy teplot a vibrace.
 • Překlenuje trhliny, bezpečné překlenutí i v případě pozdější tvorby trhlin.
 • K okamžitému použití, hydroizolační pás se pouze přilepí na podklad.
 • Rychlý pracovní postup, dlažba z keramiky nebo přírodního kamene se může ihned pokládat jakmile vytvrdne lepící vrstva lepidla pod PCI Pecilastic® W.

EMICODE: EC1 PLUS
Barva: modrý
Obal: 30-m-role
 • Pro použití v interiéru a exteriéru.
 • Na stěny i podlahy.
 • Do vlhkých prostor vystavených zatížení beztlakou vodou jako jsou koupelny a sprchy v ubytovnách, hotelech, domovech pro seniory, nemocnicích, atd. (zatřídění dle stupně vlhkosti A01, A02, A1, A2).
 • Pro použití na balkónech a terasách (zatřídění dle stupně vlhkosti B0).
 • Do plaveckých bazénů (zatřídění dle stupně vlhkosti B).
 • K použití na savých podkladech citlivých vůči vlhkosti, např. na sádrové omítky, sádrokartonové desky, sádrové podlahové desky, sádrovláknité desky, dřevotřískové desky, anhydritové potěry v mokrých - vlhkých prostorách domácností.
 • Pro použití na minerálních savých podkladech jako jsou betony, potěry, omítky, pórobeton, vyrovnávací stěrky PCI (PCI Pericret®, PCI Polycret® K30 Rapid) a samonivelačních stěrkách PCI (např. PCI Pericem® 505, aj.).
 • Ideální pro parní lázně.
jméno Evropské technické posouzení ETAG 022-2 pravidla a normy ETAG 022-2 v kombinaci s produktem PCI Pecilastic® W
jméno Licenční GEV EMICODE (EC1 PLUS) pravidla a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS) v kombinaci s produktem PCI Pecilastic® W