PCI Pecimor® 2K

Dvousložkový silnovrstvý bitumenový nátěr pro izolaci vnějších zdí sklepů a základů
PCI Pecimor® 2K
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
kalkulačka
soubory ke stažení
 • Certifikovaný podle EN 15814 pro izolace staveb, pro přechody ke stavebním dílům z betonu s velkým odporem proti vnikání vody, a jako utěsnění spár na stavebních dílech z betonu s velkým odporem proti vnikání vody.
 • Dvousložkový s rychlým vytvrdnutím, brzy odolný proti dešti.
 • Polystyrénové plnivo pro vláčné a lehké zpracování.
 • Dobrá přilnavost na suchých a mírně vlhkých podkladech.
 • Spolehlivé napojení na vodonepropustný beton.
 • Vodotěsný.
 • Překlenuje trhliny.
 • Odolný proti stárnutí, dlouhodobá ochrana.
 • Neobsahuje rozpouštědla, nezatěžuje životní prostředí a pracovníky výpary z rozpouštědel. Žádné nebezpečí požáru nebo výbuchu. Žádné zdraví škodlivé výpary.
 • S akreditovaným stanovením difúze radonu.

Obal: 30-l-vědro
 • Pro stěny a podlahy.
 • Pro interiéry a exteriéry.
 • Pro pozemní a inženýrské stavby.
 • Pro ruční i strojní aplikaci.
 • Pro izolaci staveb a stavebních dílů/částí podle DIN 18 195 pro případy zatížení:
  - DIN 18 195-4 „Izolace základových desek a zdí proti zemní vlhkosti a nezadržované vsakující vodě“.
  - DIN 18 195-5 „Izolace stropních ploch, vlhkých prostorů a středně zatěžovaných ploch proti netlakové vodě“
  - DIN 18 195-6 „Izolace proti zadržované vsakující se vodě“.
 • K izolaci proti tlakové/spodní vodě.
 • K izolaci stavebních dílů proti vodě agresivní pro beton podle DIN 4030-1.
 • K lepení izolačních desek z tvrzené pěny.
 • K utěsnění vnějších pracovních spár (max. šířka 0,25 mm) stavebních dílů z betonu proti zemní vlhkosti a netlakové vodě, přechodně i proti zadržované vsakující se vodě a tlakové/spodní vodě s hloubkou vsakování do 3 m. Vhodná i pro zóny změny vodního režimu.
 • Jako izolace proti radonu.
PCI Pecimor® 2K
Dvousložkový silnovrstvý bitumenový nátěr
pro izolaci vnějších zdí sklepů a základů
Technický list číslo: 302
Plocha (m²):
Tloušťku mokrého filmu:
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (l):
odpovídá
30-l-vědro (kusů):