PCI Pecimor® P

Bitumenový penetrační nátěr pod živičné pásy a stěrky
PCI Pecimor® P
Vyhledávání obchodních partnerů
Vlastnosti produktu
Oblasti použití
Ke stažení
  • Neobsahuje rozpouštědla, nezatěžuje okolí a zpracovatele výpary rozpouštědel. Nehrozí nebezpečí požáru a výbuchu. Žádné zdraví škodlivé výpary.
  • Připraven přímo k použití jako penetrační nátěr, jednoduše a snadno se zpracovává.
  • Disperzní, rychleschnoucí.
  • Odolný proti vodě.
  • Teplotně odolný, ve vytvrzeném stavu odolává teplotám od -20 °C do +80 °C.

Poznámka: Dříve Prince Color® IZOL P

Barvy: -
Balení: 10-kg-kanystr
  • Pro venkovní a vnitřní použití.
  • Na stěny a podlahy.
  • Jako základová penetrace pod stěrky PCI Pecimor® a asfaltové pásy.