PCI Polyfix® 5 Min.

Blesková cementová malta k opravě, upevňování a montáži
PCI Polyfix® 5 Min.
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
kalkulačka
soubory ke stažení
 • Rychle tvrdnoucí, tvrdne bez trhlin za 5 minut.
 • Snadno zpracovatelný, míchá se jen s vodou.
 • Zpracovává se bez penetrace nebo spojovacích můstků.
 • Vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, spolehlivé kotvení.
 • Vodonepropustný, odolný povětrnostním vlivům a mrazu, univerzálně použitelný uvnitř i venku.
 • Neobsahuje chloridy, nezpůsobuje korozi oceli.
 • Síranovzdorný, odolává odpadní vodě.

Barva: šedý
Obal: 5-kg-vědro
 • Pro vnitřní i venkovní použití.
 • Ke kotvení strojů, motorů, zárubní, oken, potrubí, svorníků, balkónového a mostního zábradlí atd.
 • K upevňování ocelových sloupků, okenních parapetů a konzolí pro topná tělesa.
 • K upevňování hmoždinek, zavěšených stropů, instalací regálů, skříní apod.
 • K opravám děr, spár a trhlin betonových dílců (např. při injektáži trhlin).
PCI Polyfix® 5 Min.
Blesková cementová malta
k opravě, upevňování a montáži
Technický list číslo: 185
Dutina (Liter):
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (kg):
odpovídá
5-kg-vědro (kusů):