PCI Wadian®

Speciální penetrační nátěr k ochraně proti vodním parám
PCI Wadian®
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
kalkulačka
soubory ke stažení
 • Neobsahuje rozpouštědla, nezapáchá.
 • Nehrozí nebezpečí ohně a exploze.
 • Při aplikaci nevytváří zdraví škodlivé výpary.
 • Ihned připraven k použití, bez nutnosti mísení dalších složek.
 • Vysoká hodnota µ (mí), zabraňuje působení vlhkosti a s tím spojeným změnám tvaru podkladu.
 • Chrání podklady a dřevotřískové desky před vlhkostí, s následnou možností lepení obkladů a dlažeb lepidly PCI (viz tabulka dále).
 • Dobrá přilnavost k podkladu i pro následně nanášené vrstvy.

EMICODE: EC1 PLUS
Barva: žlutý
Obal: 5-l-kanystr
 • V interiéru.
 • Do suchých až silně vlhkostí zatěžovaných prostor (prostory s vysokou vlhkostí, jako jsou např. koupelny a sprchy, kde je třeba vytvořit kvalitní hydroizolaci ve spojení s materiály PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K, PCI Seccoral®2K Rapid)
 • Na stěny a podlahy v obytných prostorách: kuchyně, koupelny, WC, chodby, podkroví, aj.
 • Zabraňuje pronikání vlhkosti do dřevotřískových, cementotřískových, palubkových desek, OSB desek (např. Kronospan), sádrokartónových a sádrovláknitých desek.
 • Ochranný nátěr proti změnám tvaru na řezných hranách dřevotřískových desek.
 • Zabraňuje tvarovým změnám desek v důsledku působení vlhkosti.
 • Penetrace dřevotřískových desek před lepením obkladů a dlažeb lepidly PCI (uvedené v tabulce níže).
 • Nátěr bránící průniku vodních par do cementových podkladů (např. betonové stropy v plaveckých bazénech) a také do na cementovláknitých desek.
 • Parotěsný nátěr vnitřních zateplovacích a omítkových systémů, zamezuje tvorbě kondenzátu.
PCI Wadian®
Speciální penetrační nátěr
k ochraně proti vodním parám
Technický list číslo: 530
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Požadované částky za dvě vrstvy v průměru o (l):
odpovídá
5-l-kanystr (kusů):