PCI Multicret® PS
Tmel pro lepení izolantů v ETICS
se zvýšenou přídržností a se zrychleným nárůstem pevností

Vhodné produktové systémy

Další systémy
Kontakt