PCI MultiTherm® Lambda
Systém s nejvýkonnějšími izolanty pro dosažení minimální tloušťky zateplovacího systému

Potřebujete

PCI MultiTherm® Lambda
1

Lepidlo

PCI Multicret® PS

Tmel pro lepení izolantů v ETICS se zvýšenou přídržností a se zrychleným nárůstem pevností
PCI Multicret® PS

PCI Multicret® Super

Lepicí a armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy
PCI Multicret® Super

PCI Multicret® Super White

Lepicí a armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy
PCI Multicret® Super White
3

Penetrace

PCI Multigrund® PGU

Penetrace s granulátem pod tenkovrstvé omítky
PCI Multigrund® PGU
4

Finální omítka

PCI Multiputz® NoBio Z

Prémiová silikonová pastovitá omítka se zatřenou strukturou
PCI Multiputz® NoBio Z

PCI Multiputz® ZS

Silikonová tenkovrstvá pastovitá omítka se zatřenou strukturou
PCI Multiputz® ZS

PCI Multiputz® RS

Silikonová tenkovrstvá pastovitá omítka s rýhovanou strukturou
PCI Multiputz® RS

PCI Multiputz® ZX

Silikon- silikátová pastovitá omítka se zatřenou strukturou
PCI Multiputz® ZX

PCI Multiputz® ZM

Minerálně polymerní silikonová omítka se zatřenou strukturou
PCI Multiputz® ZM

PCI Multiputz® ZA

Akrylátová tenkovrstvá pastovitá omítka se zatřenou strukturou
PCI Multiputz® ZA

PCI Multiputz® RA

Akrylátová tenkovrstvá pastovitá omítka s rýhovanou strukturou
PCI Multiputz® RA

Ostatní systémy

Kontakt