PCI Pericem® EBF Rapid
Rychlý potěrový beton
pro tloušťku vrstvy od 15 do 80 mm

Profesionálové používají také:

Vhodné produktové systémy

Další systémy
Kontakt