PCI Polycret® K 30 Rapid
Rychlá opravná a vyrovnávací malta
pro jakýkoli podklad a tloušťky 3-30 mm
Kontakt