PCI Polycret® K 30 Rapid
Rychlá opravná a vyrovnávací malta
pro jakýkoli podklad a tloušťky 3-30 mm

Profesionálové používají také:

Vhodné produktové systémy

Další systémy
Kontakt