PCI Polycret® K 40
Opravná tixotropní malta na beton a zdivo
pro tloušťku vrstvy 3–40 mm

Profesionálové používají také:

Vhodné produktové systémy

Další systémy
Kontakt