Potřebujete

1

Penetrace

PCI Epoxigrund 390

Epoxidová adhezní a ochranná penetrace na savé a nesavé podklady.
PCI Epoxigrund 390
4

Penetrace

PCI Gisogrund® 404

Speciální penetrační nátěr na savé a nesavé podklady
PCI Gisogrund® 404
7

Pečetící vrstva

PCI Farbchips 05

PCI Farbchips 05

Ostatní systémy

Kontakt