PCI Flexmörtel® S2

Lepidlo s vysokou schopností přetvoření pro všechny keramické dlažby a obklady
PCI Flexmörtel® S2
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
kalkulačka
soubory ke stažení
Certifikáty
 • Odpovídá C2TE S2  podle normy ČSN EN 12004.
 • Je stálé, nedochází k sedání těžkých desek.
 • Má vysokou schopnost přetvoření, vyrovnává kolísání teplot a napětí v podkladu.
 • Má vysokou přídržnost v tahu, dosahuje dvojnásobné hodnoty přídržnosti v tahu, než je vyžadovaná.
 • Má velmi nízký obsah emisí, GEV EMICODE EC1 Plus R.
 • Pro tloušťku lože 1–10 mm.
 • Nízký obsah chromátů.
 • Vodovzdornost a teplotní odolnost od -30 do +80 °C.

 


EMICODE: EC1 PLUS
Barva: šedý
Obal: 20-kg-pytel
 • Pro použití v interiéru a exteriéru.
 • Na dlažby i obklady.
 • Pro pokládku na cementové potěry stáré > 3 dny (jakmile jsou pochozí).
 • Ideální pro pokládku velkoformátových obkladů na vytápěné potěry.
 • Speciálně pro pokládku dlažeb a desek v exteriéru; nahrazuje metodu Buttering-Floating.
 • Pro pokládku keramických dlažeb, obkladů a desek, porcelánové mozaiky, cihlových dlaždic, kabřince a slinutých dlažeb.
 • Pro pokládku prováděnou v bazénech, ochozech bazénů, vlhkých prostorách a chladících boxech.
 • Je vhodné pro pokládku na zbroušené anhydritové, popř. sádrové lité potěry, betonové dílce, pórobeton, vytápěné potěry, sádrokartonové a sádrovláknité desky, suché potěry, litý asfalt (pouze v interiéru), izolační desky, sádrové omítky a na staré obklady nebo dlažby.
 • Je vhodné pro pokládku keramických prvků na kontaktní hydroizolaci PCI a na překlenovací a izolační podložky PCI.
 • Používá se k úpravám a vyrovnání menších nerovností na stěnách a podlahách před pokládkou obkladů nebo dlažeb.
PCI Flexmörtel® S2
Lepidlo s vysokou schopností přetvoření
pro všechny keramické dlažby a obklady
Technický list číslo: 344
Zuby:
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (kg):
odpovídá
20-kg-pytel (kusů):
jméno MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c v kombinaci s produktem PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2
jméno (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 pravidla a normy ISO 14025, EN 15804+A1 v kombinaci s produktem PCI Flexmörtel® S2
jméno MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c v kombinaci s produktem PCI Flexmörtel® S2
jméno Prohlášení o vlastnostech Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c v kombinaci s produktem PCI Carraflex®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
jméno MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c v kombinaci s produktem PCI Carraflex®, PCI Periplan® Extra, PCI Nanolight®, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Novoment® M1 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor