PCI Nanolight® White

Univerzální bílé flexibilní lepidlo pro všechny typy podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb
PCI Nanolight® White
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
kalkulačka
soubory ke stažení
Certifikáty
 • Jedinečná kombinace odlehčených plniv a nanotechnologie.
 • Vysoká vydatnost, díky použití speciálních aditiv a jedinečné kombinaci plniv.
 • Plastická malta s krémovitou konzistencí, velmi dobře se nanáší hladítkem, popř. lžící.
 • Vytvrzuje bez pnutí, obklady a dlažby lze pokládat do tenkého, ale i středně silného lože do tloušťky vrstvy 10 mm.
 • Rychletuhnoucí, doba zpracovatelnosti je cca 90 minut. Rovněž otevřená doba je dostatečně dlouhá.
 • Vysoce stabilní, je vhodný pro jednoduché a rychlé práce.
 • Flexibilní, vyrovnává pnutí v podkladu při kolísání teplot.
 • Nízký obsah chromátů.
 • Splňuje:
  - požadavky klasifikace C2 TE S1 podle ČSN EN 12004
  - požadavky na přídržnost ve spojení s hydroizolacemi PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K, PCI Seccoral® 2K Rapid a PCI Pecilastic® W. Lepidlo je pro vylepšení vlastností možné míchat s PCI Lastoflex® ve spojení s PCI Apoflex® W/F.

EMICODE: EC1 PLUS
Barva: bílý
Obal: 15-kg-pytel
 • V interiéru i exteriéru.
 • Na stěny a podlahy.
 • Barva: bílá
 • Pro všechny typy podkladů: Cementové potěry, zbroušené anhydritové popř. sádrové lité potěry, beton, pórobeton, vytápěné potěry, sádrokarton, sádrovláknité desky, magnezitové potěry, litý asfalt (pouze v interiéru), sádrové omítky, cementové a vápennocementové omítky, zdivo, staré keramické obklady, nosné dřevěné podklady jako dřevotřískové desky, OSB desky atd., kovové podklady (pouze pro vnitřní prostory), pevně držící PVC podlahoviny.
 • Pro všechny keramické obklady a dlažby: keramické obklady a dlažby, obklady ze slinuté keramiky, porcelánovou mozaiku, cihlové obklady a keramiku cotto.
 • Speciálně pro lepení skleněné mozaiky a skleněných obkladů.
 • K pokládání obkladů a dlažeb na prvky z tvrzené pěny (tepelně, popř. zvukově izolační), podložky pro kročejový útlum a také na hydroizolační pásy PCI Pecilastic® U, PCI Pecilastic® W a PCI Pecilastic® WS.
 • K pokládání obkladů a dlažeb na hydroizolaci PCI Lastogum® (např. v koupelnách), PCI Seccoral® 1K, PCI Seccoral® 2K Rapid (např. v plaveckých bazénech či na terasách) nebo stěrku PCI Apoflex® W/F (např. ve vývařovnách a velkokuchyních).
 • K opravám a vyrovnávkám stěn a podlah (např. zdivo, cementová omítka, potěr) před
  montáží obkladů a dlažeb.
PCI Nanolight® White
Univerzální bílé flexibilní lepidlo
pro všechny typy podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb
Technický list číslo: 238
Zuby:
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (kg):
odpovídá
15-kg-pytel (kusů):
jméno Licenční GEV EMICODE (EC1 PLUS R) pravidla a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS R) v kombinaci s produktem PCI Nanolight® White