PCI Nanolight®

Vylehčené univerzální flexibilní lepidlo pro všechny druhy keramických obkladů a dlažeb
PCI Nanolight®
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
kalkulačka
soubory ke stažení
Certifikáty
 • Klasifikace C2TE S1  podle normy ČSN EN 12004
 • Jedinečná kombinace lehčených plniv a nanotechnologie.
 • Vyznačuje se vysokou vydatností  díky použití speciálních přísad a plniv.
 • Plastické a poddajné lepidlo,  které se velmi dobře zpracovává stěrkou popř. lžící.
 • Vytvrzuje bez pnutí,  obklady a dlažby lze pokládat do tenkého až středního lože až do tloušťky vrstvy 15 mm.
 • Rychle vytvrzuje,  přesto doba zpracovatelnosti je cca 90 minut a je také zaručena dlouhá doba korekce.
 • Flexibilní,  vyrovnáva pnutí v podkladu při kolísaní teplot.
 • Při zpracování bezprašné.
 • Nízký obsah chromátů.
 • Vemi nízký obsah emisí – splňuje GEV EMICODE EC1R
 • Testován na spojení s hydroizolačními stěrkami PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K, PCI Seccoral®   2K Rapid, PCI Apoflex® W, PCI Pecilastic® U a PCI Pecilastic® W.

EMICODE: EC1 PLUS
Barva: šedý
Obal: 15-kg-pytel
 • Pro použití v interiéru a exteriéru.
 • Na stěny a podlahy.
 • Pro všechny typy podkladů:
  Cementové potěry, zbroušené anhydritové popř. sádrové lité potěry, beton, betonové prefabrikáty, pórobeton, vytápěné potěry, sádrokarton, sádrovláknité desky, suché potěry, magnezitové potěry, litý asfalt (pouze pro vnitřní prostory), izolační desky, sádrové omítky, cementové a vápenocementové omítky, zdivo, staré keramické obklady, rovné a nosné dřevěné podklady jako dřevotřískové desky, OSB desky atd., kovové podklady (pouze pro vnitřní prostory), na pevně držící PVC podlahoviny.
 • Pro všechny obklady a dlažby: z keramiky, slinuté keramiky, porcelánovou mozaiku, skleněnou mozaiku, na skleněné a cihlové obklady a dlažby cotto do tenkého nebo středního lože.
 • K pokládání obkladů a dlažeb na speciální izolační desky (tepelně, popř. zvukově izolační).
 • K pokládání obkladů a dlažeb na hydroizolační stěrky PCI Lastogum® (např. v koupelnách), PCI Seccoral® 2K Rapid, PCI Seccoral® 1K (např. v plaveckých bazénech či na terasách) nebo PCI Apoflex® W (např. ve vývařovnách a velkokuchyních).
 • K opravám a vyrovnávkám nerovných stěn a podlah (např. zdivo, cementové omítky, potěry) před pokládkou dlažby a obkladu.
PCI Nanolight®
Vylehčené univerzální flexibilní lepidlo
pro všechny druhy keramických obkladů a dlažeb
Technický list číslo: 207
Zuby:
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (kg):
odpovídá
15-kg-pytel (kusů):
jméno MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c v kombinaci s produktem PCI Nanolight®
jméno MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c v kombinaci s produktem PCI Nanolight®, PCI Epoxigrund 390
jméno MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c v kombinaci s produktem PCI Nanolight®, PCI Seccoral® 1K, PCI Nanofug® Premium
jméno (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 pravidla a normy ISO 14025, EN 15804+A1 v kombinaci s produktem PCI Nanolight®
jméno Prohlášení o vlastnostech Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c v kombinaci s produktem PCI Carraflex®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
jméno MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c pravidla a normy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c v kombinaci s produktem PCI Carraflex®, PCI Periplan® Extra, PCI Nanolight®, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Novoment® M1 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
jméno Licenční GEV EMICODE (EC1 PLUS) pravidla a normy GEV EMICODE (EC1 PLUS) v kombinaci s produktem PCI Nanolight®