PCI Pecimor® F

Bitumenový ochranný a penetrační nátěr na vnější zdi sklepů a základy staveb
PCI Pecimor® F
Dealer Search
Vlastnosti a výhody
Rozsah použití
kalkulačka
soubory ke stažení
  • Neobsahuje rozpouštědla, nezatěžuje okolí a zpracovatele výpary rozpouštědel. Nehrozí nebezpečí požáru ani výbuchu. Žádné zdraví škodlivé páry.
  • Připravený k použití bez míchání jako ochranný nátěr, jednoduše a snadno se zpracovává.
  • Odolný proti vodě agresivní vůči betonu dle DIN 4030-1.
  • Teplotně odolný, ve vytvrzeném stavu odolává teplotám od -20 °C do +80 °C.

Barva: černohnědý
Obal: 33-l-vědro
  • Pro vnitřní a vnější použití.
  • Na stěny a podlahy.
  • K ochraně staveb proti agresivní vodě vůči betonu dle normy DIN 4030-1.
  • Jako základová penetrace pro PCI Pecimor® 2K na cihlové zdivo.
  • Jako základová penetrace pod natavitelné asfaltové pásy.
PCI Pecimor® F
Bitumenový ochranný a penetrační nátěr
na vnější zdi sklepů a základy staveb
Technický list číslo: 309
Základová penetrace (ředění 1 : 5)
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (l):
odpovídá
33-l-vědro (kusů):
Bitumenový ochranný nátěr (neředěný)
Plocha (m²):
Váš výsledek:
Potřebné množství * ca (l):
odpovídá
33-l-vědro (kusů):