PCI Gisogrund® 404
Speciální penetrační nátěr
na savé a nesavé podklady

Kalkulačka spotřeby

Vaše údaje

Vypočítat nyní

Váš výsledek

Požadované množství v průměru o
l

odpovídá

20-l-vědro
kusů
5-l-vědro
kusů

Vaše údaje

Vypočítat nyní

Váš výsledek

Požadovaná výše asi dvou vrstvách
l
požadované množství v průměru (1. vrstva)
l
požadovanou částku ve středu (2. vrstva)
l

odpovídá

20-l-vědro
kusů
5-l-vědro
kusů

Vaše údaje

Vypočítat nyní

Váš výsledek

Požadovanou částku přibližně
l

odpovídá

20-l-vědro
kusů
5-l-vědro
kusů

Vaše údaje

Vypočítat nyní

Váš výsledek

Požadovanou částku přibližně
l

odpovídá

20-l-vědro
kusů
5-l-vědro
kusů
Výpočet spotřeby obsahuje přibližné teoretické hodnoty, které se mohou lišit směrem nahoru i dolů v závislosti na stavu podkladu, typu dlaždic, různých typech rubových stran, typu používaného nářadí a způsobu práce. Tyto hodnoty proto nelze použít jako zá

Vhodné produktové systémy

Další systémy
Kontakt