Kalkulačka spotřeby

Vypočtené hodnoty spotřeby jsou orientační a mohou se od skutečných lišit v závislosti na stavu podkladu, typu obkladu / dlažby, různých profilů rubové strany, použitého pracovního nářadí, způsobu aplikace apod. Kalkulace spotřeby proto nemohou být založeny na těchto hodnotách.
V případě větších projektů doporučujeme stanovit spotřebu aplikací na zkušební ploše. Aplikace kombinovanou metodou (buttering-floating) zvyšuje spotřebu o cca 20 až 25 %. U suchých směsí se pro snadnější výpočet potřebného množství materiálu údaje vztahují na produkt v suchém stavu.

Prosím, zvolte produkt:
PCI Adaptol®
Akrylátový těsnicí tmel
pro vyplnění spár a trhlin v omítce a betonu
Technický list číslo: 290
Druh spáry:
Délka (bm):
Šířka spáry (mm):
Hloubka spáry (mm):
Váš výsledek:
Požadovanou částku přibližně (ml):
odpovídá
310-ml-Kazeta (kusů):